ALANINDAKİ KİTAPLARI

KAVUNCU O. ve O.DÜZGÜNEŞ, 1978, İstatistik, Sınıf I, Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu,

                     Sosyal-Hayat Bilimleri, Ankara, 219 sh.

 

KAVUNCU O. ve O.DÜZGÜNEŞ, 1984, Denemelerin Tertiplenmesi, T.B.T.A.K.

                     Uygulamalı İstatistik Lisans Üstü Yaz Okulu Ders Notları, Sh:225–255, Ankara.

 

DÜZGÜNEŞ O., T.KESİCİ, O.KAVUNCU, F.GÜRBÜZ, 1987, Araştırma ve Deneme

                     Metodları, Ank.Ü.Zir.Yayınları, Nu:1021, 380 sh.

 

KAVUNCU O., 1995, İstatistik Teorisi ve Teorik Dağılımlar, 179 Sh., Ankara.

KAVUNCU O., 2020, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 111 Sh., Kamer yayınları, İstanbul.

KAVUNCU O., 2020, Genetik,X+212 Sh, Kamer Yayınları, İstanbul.

KAVUNCU O., 2021, Temel ve Uygulamalı İstatistik, VIII+440 Sh, Nobel Yayınları, Ankara.

KAVUNCU O., 2022, Populasyon Genetiği ve Kantitatif Genetik, XII+210 Sh, Nobel Yayınları, Ankara.

 

DİĞER KİTAPLARI

KAVUNCU O., 2005, Türk Dünyası İki Yüzyılın Arasında, Türk Ocakları Ankara Şubesi yayınları 16, Ankara, X+155 sahife.

KAVUNCU O., 2009, Güzel Türkistan, Doğu Kütüphanesi-Seyahat, İstanbul, 196 sahife+14 resim.

 

 

ALANINDAKİ MAKALELELER

KAVUNCU O. ve T.KESİCİ, 1980, Populasyonların Genetik Yapılarında Seleksiyonla

                      Meydana Gelecek Değişimlerin Çeşitli Etkenlere Bağlılığının Simulasyon

                      Yöntemi ile Araştırılması, Ank.Ü. Zir.Fak.Dip.Son.Y.Ok. Doktora Tez Özetleri,

                       sh.867-884.

 

KAVUNCU O. ve T.KESİCİ, 1982, Calculation of the Genetic Covariance between Relatives

                     for Two-Locus models with Dominance, A.Ü.Zir.Fak.1982 Yıllığı, Sayı: 1,2,3,4,

                     Ankara.

 

KAVUNCU O., 1983, The Total Genetic Variance and The Genetic Variance between Full-

                      Sib Lines in Self Fertilized Plants for two-Locus models with Dominance,

                      A.Ü.Zir.Fak.1983 Yıllığı, Sayı:1,2,3,4.

 

KAVUNCU O. ve O.DÜZGÜNEŞ, 1983, Rasgele Çiftleşen Populasyonlarda Bağlantı

                      Dengesizliğinin Genetik Varyansa Etkisi, E.Ü.Müh.Bil.Dergisi Seri E:

                      Uygulamalı İstatiktik, İzmir.

 

KAVUNCU O., 1984, Rastgele Çiftleşen Küçük Populasyonlarda Bağlantı Dengesizliğinin

                      Eklemeli Genetik Varyans Üzerine Etkileri, Doğa Bilim Dergisi, Seri D:2,

                      Cilt:8, Sayı:1,25/32, Ankara.

 

ÇİFTÇİ C.Y., A.S.TEKELİ, O.KAVUNCU, 1985, Mürdümük (Lathyrus Sativus L.)

                      Ekotiplerinde Verimle Çeşitli Verim Ögeleri Arasındaki Sebep-Sonuç

                      İlişkilerinin Path Analizi ile Araştırılması, Doğa Seri D2, Cilt:9, 231-234.

 

KAVUNCU O. 1985, Zirai Araştırmaların Geleceğine Dair, Ziraat Müh. Dergisi Sh:176-

                      178;4-6, Ankara.

 

 

KAVUNCU O. 1985, İki Faktörlü Denemelerde Faktörlerin Dağılımı Birbirinden Bağımsız

                      Olmadığı Zaman Ana ve İnteraksiyon Etkileri ve Bunların Varyanslarının

                      Tahmini. 1. Parametrelerin Bağımlılıktan Etkilenmelerini 2*2 Tablolarında

                      Gösterilmesi, Atatürk Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 345-355

 

KAVUNCU O., O.DÜZGÜNEŞ, T.KESİCİ, 1986, Correlated Response of Fitness to

                      Selection for 5-Week Body Weight in Japanese Quails (Coturnix coturnix

                      Japonica). I. Early Results, in: Proc. 3rd. World Congress on Genetic Applied to

                      Livestock Production. V. XI: 431-437, Üniv. Of Nebraska.

 

KAVUNCU O., 1987, Corralated Response of Fitness to Selection for 5.Week Body Weight

                      in Japanase Quails (Coturnix coturnix Japonica). II. Genetic Correlations in

                      Early Generations, In: Abstracts of 2nd International Conference on Quantitative

                      Genetics, Raleigh, North Carolina.

 

KAVUNCU O., 1987, Effect of Linkaqe Disequilibrium on the Additive and Dominance

                      Variances in a Random Mating Small Population, Communication (Journal of

                       Science Published by Ankara Univ.), Series Al, 36: 131–142, (Başlıca Eser).

KAVUNCU O., 1988, Hayvanlarda Gen Transferi, Ziraat Mühendisleri Dergisi, 208, 4-7

                     (Aynı Makale Veteriner Hekimliği Dergisi 2. Sayı: 7-9, 1989’da basıldı.)

KAVUNCU O. ve S.Z.YARAŞLI, 1988, Japon Bıldırcınlarında Renk Kalıtımı,

                      Ank.Ü.Zir.Fak. Yıllığı.

YAVUZCAN G., A.ERKUŞ, R.KESKİN, M.AYIK, İ.GİRGİN, O.KAVUNCU, 1989,  

                      Güneydoğu Anadolu Projesine (GAP) İlişkin Şanlıurfa-Harran Yöresi Tarımsal

                      Mekanizasyon Modelleri, Doğa Dergisi TU. Tar. ve Or. D.C. 13, 858-869.

EMEKLİLER Y., H.H.GEÇİT, D.ESER, O.KAVUNCU, 1989, Nohut Gen Materyalinin

                       Zenginleştirilmesi ve Değerlendirilmesi, Doğa Tar. ve Or. D.C. 13, 246-254.

KAVUNCU O. ve T.KESİCİ, 1989, Effects of Selection for Body Weight on Fitness in

                      Japanese Quails (T.B.T.A.K. VHAG-625 No.lu Projenin Kabul Edilen Nihai

                      Raporundan Doğa Dergisine Gönderilmek Üzere Hazırlanan Araştırma

                      Makalesi Yayınlandı).

 

KAVUNCU O. ve M.S.BALCIOĞLU, 1990, Japon Bıldırcınlarında Akrabalı Yetiştirmenin

                      Döl Verim Özellikleri Üzerine Etkileri, Ziraat Fakültesi Yıllığında Yayınlandı.

 

KAVUNCU O. Ve S. AĞAOĞLU (Editörler), 1992, Türk Cumhuriyetleri I. Tarım

                      Sempozyumu, 24-28 Haziran 1992, A.Ü.Z.F. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme

                      Vakfı Yayını, Nu.1, Ankara.

KESKİN,S., S. ASAL, O. KAVUNCU, 1995, Bazı Türk Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin

                      Melezlerinde  Gliadin Bant Patternlerinin Genetik Analizi, Worhshop:

                      “Biyoteknoloji ve Bitki Islahı”, Bildiriler: 45-51, İzmir.

 

Kesici, T., O.KAVUNCU, S. AYDOĞAN, 1996, Tribolium confusum Duv.’da İki

                     Özellik Arasında Genetik Korrelasyonların Seleksiyon Denemelerinden

                     Hesaplanması, T.B.T.A.K, Arş. Raporu, Proje Nu. TOAG-1060., 46 sh., Ankara.

 

Kesici, T.,O. KAVUNCU, M. ÖZKAN, M.A. YILDIZ, 1996, Correlated Response of

                    Fitness to Selection for 5-week Body Weight in Japanese Quails ( Coturnix

                    coturnix japonica), III. Later Results- Poster G2.37,  EAAP- 47 th Annual

                    Meeting, p.30, Litle hammer, Norway

 

Başpınar, E., M.A.YILDIZ, M.M. ÖZKAN, O.KAVUNCU, 1997, Japon Bıldırcını

                    Yumurtalarında Yumurta Ağırlığı ve Şekil İndeksinin Kuluçka Özelliklerine

                     Etkisi, Tr.J.of veterinary and Animal Sciences, 21: 53-56, Ankara.

 

Keskin, S., S. ASAL, O. KAVUNCU, 1999, Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Buğday

                     Çeşit ve Melezlerinde Gliadin Bant Desenleri ve Genetik Analizi, Tr.J.of

                     Agriculture and Forestry, 23:291-298, Ankara.

GEDİK Y., M. A. YILDIZ, O. KAVUNCU, 2013. RNA İnterferans ve Hayvancılıkta

                     Kullanım Olanakları. 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Eylül, Çanakkale.

                     (Sözlü Bildiri)

GEDİK Y., M. A. YILDIZ, O. KAVUNCU, 2014. Identification of Beta-Lactoglobulin and

                      Kappa-Casein Genotypes Using PCR-RFLP in Holstein Cattle. 65th Annual

                      Meeting of the European Federation  of Animal Science (EAAP) 2014, 25-29

                       August, Copenhagen, DENMARK. (Oral presentation)

GEDİK Y., M. A. YILDIZ, O. KAVUNCU, 2014. Investıgatıon of The Inverdale ( Fec Xı )

                      Mutation in Turkish Awassi Sheep. 65th Annual Meeting of the European

                      Federation of Animal Science (EAAP) 2014, 25-29 August, Copenhagen,

                      DENMARK. (Poster)

GEDİK Y & KAVUNCU O, 2017, Detection of N-Acetylglucosamine-6-Sulfatase (GNS) Gene Mutation Causing MPS IIID Genetic Disorder in Turkey Native Goats, Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 32 (2):82-85, Konya.

GEDİK Y & KAVUNCU O, 2021, Determination of mucopolysaccharidosis IIID in some goat breeds, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 45: 964-968.

KAVUNCU O. 2018, İstatistik Uyugulamalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Journal of Engineering and Sciences, 4(2):22-26, Kastamonu Univrsity.

ŞAHİN Ö. & KAVUNCU O. 2019, QTL Analaysis Methods, Journal of Engineering and Sciences, 5(1): 51-57, Kastamonu University.

ŞAHİN Ö. & KAVUNCU O. 2019,A Study on Relationships between Various Quantitative Characteristics for Using Availability Quantitative Trait Loci Mapping, Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 33 (1):42-44, Konya 

 

KEFİ S, KAVUNCU O, BIYIKLI E, Salantur A, Alyamaç M E, Evlice A K, Pehlivan A, 2021, Morpho-Agronomical and Nutritional Evaluation of Cultivated Einkorn Wheat (Triticum monococcum L. ssp. monococcum) Lines Sown in Autumn and Spring Seasons, Asian Journal of Agriculture and Food Sciences, Volume 9 (1):1-11.

 

 

 

 

DİĞER MAKALELERİNDEN BAZILARI

KAVUNCU O., 1973, Osmanlı Arazi Rejiminin Tarihi Gelişimi I, Ocak Dergisi, Yıl:6, Sayı:

                      8, Ağustos 1973, sh. 38–57.

KAVUNCU O., 1974, Tarım ve Toprak Reformu Üzerine Bazı temel Görüşler ve Tarım

                      Kentleri, Ülkü-Tek, Kuruluş Özel Sayısı, sh. 38–43.

KAVUNCU O., 1974, Osmanlı Arazi Rejiminin Tarihi Gelişimi II, Ocak Dergisi, Yıl:7, Sayı:

                      9, Ocak 1974, sh. 64–86.

KAVUNCU O., 1987, Fen ve Matematik Derslerini İngilizce Okutmanın Zararları, Türk

                     Yurdu Dergisi, Cilt 8, sayı: 1, Şubat, 1987, sh. 21–24

KAVUNCU O., 1990, Evrim, Yaratılış, Genetik ve İslâm, Türk Yurdu Dergisi, C.10, Sy. 39:

                     13-15, Ankara.

KAVUNCU O., 1991, Yabancı Dil ile Öğretim Niçin Zararlıdır? Aydınlar Ocağı Degisi,

                     Yabancı Dille Eğitim ve Öğretim Meseleleri, Açık Oturumlar Dizisi: II, İstanbul,

                      sh. 15-28.

KAVUNCU O., 1991, Sovyet Türklüğünün Bazı Meseleleri, Türk Yurdu Dergisi, Cilt 11,

                      Sayı 48, Ağustos, 1991, sh 11-14, Ankara

KAVUNCU, O., 1995, Türk Cumhuriyetlerinin Tarım ve Ekolojide Ortak Araştırma

                       Konuları, Ziraat Mühendisliği, Sayı 285, Temmuz 1995, sh 12-14.

KAVUNCU O., 1995, Türk Dünyası: Genel yapı ve Tarım-Ekoloji Problemleri, (Konferans

                      10.06.1995), Türk Ziraat Y. M. Birliği ve Vakfı yayınları Nu. 12, Ankara

KAVUNCU O., 2015, COP 21 (Paris Çevre Zirvesi) Dolayısıyla Putin’e Sorularımız Var,

                       http://turkocaklari.org.tr/yazar/115/orhan-kavuncu.html

KAVUNCU O, 2016, Türkistan’da İklim Değişiklikleri: Aral Faciası Ve Semipalatinski Yeraltı Nükleer Denemeleri, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Ocak-Nisan 2016, Yıl:13, sayı:50, sayfa: 71-81, Ankara.

 

Site içi arama

Site düzenlemesi Crystal Studio