\[\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

\begin{equation}\int_{0}^{1}\sqrt{x}dx=?\label{eq1}\end{equation}

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

\(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\[f_{\xi}(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-t^2/2}dt\] Inline equation \(x^2+y^2=1\)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

II.1- GİRİŞ

Önceki bölümde vurgulandığı gibi, genetik çalışmalarının merkezinde gen bulunur. Genetikçiler, genlerin generasyondan generasyona geçişi, yapısı, varyasyonları ve genlerin fenotipi belirlemedeki rolleri ile ilgilenmektedirler. Mendel genetiği yerine bazen Mendelizm deyimi de kullanılmaktadır. Mendelizm deyimiyle, bugün esas itibariyle, diploid organizmalarda kalitatif özellikleri kontrol eden genlerin ebeveynden döle geçişini ve döllerde bu özellikler bakımından görülen fenotip oranlarının genetik mekanizmalarını anlamaya yönelik çalışmalar kastedilmektedir.

II.2.- KAVRAMLAR ve SEMBOLLER

Mendel'in denemelerini ve ortaya koyduğu kuralları bugünün terimleri ile açıklayabilmek için önce, bu terimleri ve genetikte kullanılan sembolleri açıklamaya gerek duyulmuştur. Mendel; pazardan aldığı bezelye tohumları ile denemesini kurmuştur. Bu tohumlar farklı bezelye varyetelerine (çeşitlerine) aittir. Varyete, belirli morfolojik özellikler bakımından birbirine benzeyen, dölleri de kendileri gibi olan bitki topluluğu demektir. 

II.3- MENDEL KURALLARI

II.3.1- Segregasyon (Açılma) Kuralı

Mendel'in deneme materyali olan bezelye bitkisi, diploid, kendine döllenen bir bitkidir. Bununla birlikte, sun'i melezleme denilen tekniklerle, bir bitkinin kendine döllenmesini engelleyip, başka bir bitkinin çiçek tozlarıyla döllenmesi sağlanabilir. Mendel, bezelye varyeteleri ile yaptığı ilk denemelerde, ele aldığı yedi ayırıcı karakterden her birinin iki farklı haline sahip iki varyeteyi tespitle işe başlamıştır. Mesela ayırıcı karakter tohum şekli ise, bunun için seçilen iki varyeteden birinde tohumlar yuvarlak (ayırıcı karakterin birinci hali), diğerinde ise kırışıktır (ayırıcı karakterin ikinci hali). 

II.4- YENİ KOMBİNASYONLAR

Birden fazla ayırıcı karakterle yapılan melezleme deneylerinde ikinci generasyonda, ebeveyn varyetelerde bulunmayan yeni fenotip kombinasyonları meydana gelmektedir. Meselâ sarı-yuvarlak bezelye varyetesi ile yeşil-kırışık varyetenin melezlenmesinden elde edilen F2 bezelyeleri arasında sarı-kırışık ve yeşil-yuvarlak olanlar yeni kombinasyonlardır. İpekböceği örneğinde de kabuksuz-sarı hat ile kabuklu-beyaz hattın F2 dölleri arasında kabuksuz-beyaz ve kabuklu-sarı olanlar yeni kombinasyonlardır.

Site düzenlemesi Crystal Studio