II.1- GİRİŞ

Önceki bölümde vurgulandığı gibi, genetik çalışmalarının merkezinde gen bulunur. Genetikçiler, genlerin generasyondan generasyona geçişi, yapısı, varyasyonları ve genlerin fenotipi belirlemedeki rolleri ile ilgilenmektedirler. Mendel genetiği yerine bazen Mendelizm deyimi de kullanılmaktadır. Mendelizm deyimiyle, bugün esas itibariyle, diploid organizmalarda kalitatif özellikleri kontrol eden genlerin ebeveynden döle geçişini ve döllerde bu özellikler bakımından görülen fenotip oranlarının genetik mekanizmalarını anlamaya yönelik çalışmalar kastedilmektedir.

                                                                      

 

                                                                                                                           

Site düzenlemesi Crystal Studio