14 Eylül 2019’da Özbekistan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Kuruluş anlaşmasını (Nahcıvan Anlaşması) onayladı. 15 Ekim’de Bakû’da toplanacak olan Konseyin yedinci liderler toplantısında üyeliğin tamamlanası ile ilgili resmi işlemler tamamlanacak.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan’ın kararıyla ilgili memnuniyetini ifade ederken Türkmenistan’ın da Konseye gözlemci üyelik hususunu değerlendirdiğini söyledi. (https://www.turkkon.org/tr/haberler/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu-ozbekistan-turk-konseyine-katilma-karari-aldi_1879)

19 Eylül 2019’da Budapeşte’de Türk Konseyinin Avrupa Ofisi açıldı.

Türk Konseyinin 10. Kuruluş Yıldönümünde gerçekleşen bu gelişmeler geleceğe daha bir güvenle bakmamızı sağlıyor, umudumuz artıyor, seviniyoruz.

Mirziyayev cenapları Özbekistan Cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye ile Özbekistan arasında ilk resmi heyet görüşmeleri 25 – 26 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşmiştir. Ardından 29 Nisan – 2 Mayıs 2018 tarihlerinde Taşkent’te gerçekleşen resmi heyetler arası görüşmelerde Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyayev cenaplarının şu sözleri çok anlamlı ve heyecan vericiydi: “Erdoğan Cenab-ı alileri, ikili görüşmemizde ‘Türk Konseyindeki bayraklar arasında Özbekistan bayrağının olmaması bize hüzün veriyor’ dediler. Biz elbette kardeşimizin hüznünü ortadan kaldırmaya teşebbüs edeceğiz.” İşte bu konuşmaların neticesi alınmış ve Özbekistan Türk Konseyine üyelik başvurusunu gerçekleştiriştir.

Özbekistan’ın Türk Konseyine üyeliği birkaç açıdan önemli bir gelişmedir, Türk Konseyinin yol haritasında önemli bir işaret taşıdır. Nitekim Tük Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev yaptığı açıklamada bu öneme vurgu yapmıştır:

Bu kayda değer gelişmenin Türk Konseyi’nin faaliyetlerine ve Türk Dili Konuşan Ülkeler ile halklar arasındaki giderek artan işbirliğine önemli bir ivme kazandıracağına inancım tamdır.

“Özbekistan, her zaman Türk dünyasının merkezi unsurlarından birini teşkil etmiş; aynı zamanda Büyük İpek Yolu üzerinde yer alan Semerkant, Buhara ve Hive gibi görkemli şehirleriyle Türk-İslam tarihinin ekonomik ve kültürel beşiği olmuştur. Bunun yanında, zengin milli ve tarihi mirasıyla dünya medeniyetine önemli katkılar sunmuştur. Özbekistan, merkezi coğrafi konumu ve artan imkânlarıyla bugün sadece kardeş ülkeler değil, aynı zamanda tüm bölgenin kalkınması için yeni imkânlar sunmaktadır.” (https://www.turkkon.org/tr/haberler/turk-konseyi-genel-sekreterinin-ozbekistan-cumhuriyetinin-turk-konseyine-uyeligine-iliskin-aciklamasi_1880)

Özbekistan Türkistan Cumhuriyetleri arasında 35 milyona yaklaşan nüfusuyla, nüfusu en fazla olan ülkedir; bütün Türk Cumhuriyetlerini dikkate aldığınız zaman da nüfus bakımından Türkiye’de sonra ikinci sıradadır.

İkinci olarak Özbekistan Orta Asya’nın tarihi – kültürel merkezi konumundadır; Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın, 30 Nisan 2018’de Taşkent’teki ifadesiyle, “Orta Asya’da tarihte tezahür etmiş bütün barış ve huzur medeniyetlerinin beşiğidir.” Bu cümleden olmak üzere, tarihimizde önemli yeri olan din ve devlet adamları, ehl-i sünnet akaidinin önemli isimleri, büyük muhaddisler, Fen ve Kelam alimleri ve bir çok  mutasavvıf Özbekistan topraklarında meftundur: Şahı Nakşibendi, İmam Maturidi, İmam Buhari, Emir Timur, İmam Tırmizi, Zengi Ata, Süleyman Bakırgani, Mansur Ata, El Harezmi, Ebul Vefa, Seyit Emir Külal, Abdülhalık Gücdüvani, Hoca Muhammed Babasammasi, Uluğ Beg. TÜRKSOY,Özbekistan’ın Harezm vilayetinin tarihi şehri olan Hive’yi, 2020 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan etmiştir.  

İpekyolu’nun en önemli kavşağı olan Özbekistan bugün de modern İpekyolu’nu oluşturacak kuzey – güney ve doğu – batı güzergâhlarının kavşağı durumundadır.

Özbekistan’ın Türk Konseyine üyeliği, Türkistan Cumhuriyetleri arasındaki yakınlaşmaya katkı sağlayacak, böylelikle aralarında hepsi de halledilebilir olan meselelerin çözümüne başkalarının karışmasına gerek kalmayacaktır.

Özbekistan yer altı, yer üstü zenginlikleriyle, mihnetkeş insanı ile, tarihi tecrübesiyle Türk Konseyi için büyük bir zenginliktir. Türk Konseyine üyelik de Özbekistan için ciddi bir kazanım olacaktır: bölgede yalnızlıktan kurtulmuş olacak, kendi kardeşlerinin meydana getirdiği bir “solidarite” gücünü, bütün uluslararası ilişkilerde arkasında hissedecektir.

Bize bu sevinci yaşatan Özbekistan’a, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev Cenaplarının şahsında şükranlarımızı sunuyoruz.

Gülle, Yaşna, Ömrün mengü (ebedi) olsun Hür ve Müstakil Özbekistan!

 

Site içi arama

Site düzenlemesi Crystal Studio