I.1- GENETİĞİN TANIMI VE KAPSAMI

       Genetiğin konusu, canlılar arasındaki benzerlik ve farklılıklardır. Aynı ebeveynden gelen canlılar birbirlerine ve ebeveynlerine, gelişmelerinin çeşitli dönemlerinde ortaya çıkan bazı özellikler bakımından az ya da çok benzerler, bazı özellikler bakımından ise farklıdırlar. Genetik, bu benzerlik ve farklılıkların sebeplerini açıklamaya çalışan bir bilimdir.

      

Site düzenlemesi Crystal Studio